hops pos program za fiskalizaciju i program za maloprodaju

Program za fiskalizaciju

U ponudi imamo sertifikovan program za fiskalizaciju HOPS POSv3, koji predstavlja program za maloprodaju i koji je dobio odobrenje Poreske Uprave za rad po novom modelu fiskalizacije iz 2022. godine.

Da bi EFU bio kompletan je potrebno obezbediti još i sertifikovan LPFR, BEZBEDNOSNI ELEMENT i termalni štampač. Mi u ponudi imamo i sertifikovan LPFR, nudimo pomoć oko naručivanja i preuzimanja potrebno BE i obezbeđujemo Vam i termalni štampač.

Tehničke karakteristike programa:

  • Max. broj artikala: NEOGRANIČEN
  • Dužina naziva artikla do 40 karaktera
  • Format štampe: 58 mm ili 80 mm (može i štampa 58mm/80mm isečka na A4 formatu)
  • Podržava vrste računa: „Promet“, „Avans“, „Kopija“, „Račun obuke“, „Predračun“ „Refundacija“

Tehničke karakteristike termalnog štampača:

  • Termalni štampač INT RASTER TP-8017
  • Štampač najnovije generacije, sa automatskim sekačem papira
  • Brzina štampe: 300 mm/s
  • Širina štampe: 58 mm / 80 mm
  • Način povezivanja: USB, RS232, LAN, WIFI (opciono)
  • Pogodan i kod ugostiteljstva za narudžbine i kao kuhinjski štampač


Program za fiskalizaciju HOPS POSv3 - ESIR

HOPS POSv3 predstavlja sertifikovan softverski ESIR i uz sertifikovan softverski LPFR + BE, čini kompletan EFU.

Po svim kriterijumima ispunjava uslove propisane novim zakonom o fiskalizaciji 2022.

Mi vam nudimo kompletno rešenje, a implementacija je izuzetno brza.

Program za prodaju HOPS POS v3 je kompletan uređaj za fiskalizaciju računa, a izdati fiskalni računi sadrže obavezan QR kod.

Nova fiskalizacija je stigla!

Obezbedite sebi softver za fiskalizaciju na vreme.

Cena korišćenja programa za prodaju

Dobar program ne mora biti skup, mi smo odličan primer za to.

hops pos slika sertifikovan program za prodaju

HOPS POSv3

2.400 din mesečno 

mylpfr slika sertifikovan lpfr mylpfr

LPFR

600 din mesečno

Ovim rešavate kompletan ESIR za 3.000 din mesečno

(instalacija i obuka se dodatno naplaćuju)

Sertifikaciju našeg softvera za fiskalizaciju možete proveriti u registru odobrenih elemenata EFU

HOPS POSv3 ESIR je dobio odobrenje Poreske Uprave

Proces fiskalizacije sastoji se iz 5 koraka

1. Prijava PGJO

PGJO prijavu uglavnom podnosi knjigovođa i on predstavlja prijavu poslovnog prostora. Vrši se kroz aplikaciju ePorezi. Detaljnije

2. Odabir uređaja​

Drugi korak je odabir EFU. Bilo da je to sertifikovan softver ili fiskalna kasa. Pitati dobavljača za tip BE (bezbednosnog elementa)

3. Naručivanje BE​

Sada je vreme da naručite bezbednosni element. Bitno je odabrati ISPRAVAN tip BE. Vrši se kroz aplikaciju ePorezi.

4. Preuzimanje BE​

Nakon podnošenja zahteva za BE (bezbednosni element), on se može preuzeti u nadležnoj Filijali Poreske Uprave u roku od 2 dana.

5. Pokretanje EFU

Inicijalizacija i povezivanje sa Poreskom Upravom se vrši ubacivanjem BE u uređaj i otključavanje PIN kodom.

Najčešća pitanja

Ove godine je usvojen novi zakon o fiskalizaciji 2022. koji podrazumeva nekoliko novina u odnosu na stari sistem fiskalizacije. Stari zakon je usvojen 2004. i bio je prilagođen tadašnjem tehnološkom razvoju, a u međuvremenu je zastareo.

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje EFU (elektronski fiskalni uređaj), koje može biti hardverski uređaj – fiskalna kasa ili programsko rešenje – POS program za prodaju koji u momentu prodaje šalju podatke na SUF – server Poreske uprave sa tačnim podacima o prodaji (naziv artikla, količina, cena, poreska stopa i iznos poreza).

Predstavlja uređaj za fiskalizaciju računa koji radi po novom modelu fiskalizacije (e-fiskalizacija 2022.)

Naziv „on line fiskalna kasa“ potiče od toga što ovaj uređaj poseduje stalnu konekciju na internet i podatke o prodaji šalje na server Poreske uprave odmah u momentu prodaje.

Softver za fiskalizaciju, program za fiskalizaciju ili sertifikovan program za prodaju predstavlja program za prodaju koji je prošao obaveznu sertifikaciju Poreske uprave.

Svi programi za prodaju na tržištu su obavezni da prođu sertifikaciju inače će se smatrati zabranjenim nakon prelaznog perioda (30.04.2022.)

 

Na svakom fiskalizovanom računu se nalazi QR kod koji služi za potvrđivaje fiskalizovanog fiskalnog računa. 

Skeniranjem QR koda dobijamo link za proveru ispravnosti računa.

EFU se sastoji iz ESIR (elektronski sistem za izdavanje računa) + PFR (procesor fiskalnih računa) koji može biti lokalni (L-PFR, koristi se u većini slučajeva) ili virtuelni  (V-PFR, koristi se u slučaju online prodavnica) + BE (bezbednosni element) koji može biti u više različitih oblika.

EFU može biti hardverski uređaj (fiskalna kasa) ili softverski uređaj (program za prodaju) koji može raditi na bilo kom operativnom sistemu.

PFR predstavlja procesor fiskalnih računa, obavezan element u novoj fiskalizaciji.

PFR može biti lokalni (L-PFR, koristi se u većini slučajeva) ili virtuelni  (V-PFR, koristi se u slučaju online prodavnica).

PFR je tesno povezan i stalno komunicira sa BE iz kog čita podatke obveznika (naziv firme, PIB, itd) i u njega upisuje aktuelni broj fiskalnog računa, koji se povećava prilikom svakog novoizdatog računa.

Bezbednosni element može biti u fizičkom obliku – pametna kartica u dve veličine (standardni format, SIM format) ili u digitalnom obliku – zaštićeni PFX fajl koji se instalira na uređaj koji služi za prodaju.

Za naručivanje bezbednosnog elementa je preduslov da su prethodno uredno prijavljeni poslovni prostori i poslovne prostorije.

slika_fiskal.