dp-25 int raster efu fiskalna kasa elektronski fiskalni uređaj

Int Raster DP-25 MX

Predstavlja fiskalnu kasu nove generacije koja podržava rad sa microSIM BE (bezbednosnim elementom) i poseduje integrisan LPFR, tako da je uređaj kompletan EFU.

Načini povezivanja sa Poreskom upravom mogu biti preko LAN kabla, WIFI konekcija ili GRPS 4G konekcijom.

Tehničke karakteristike:

  • Max. broj artikala: 24.000
  • Dužina naziva artikla do 42 karaktera
  • Termo rolna 58 mm
  • Podržava vrste računa: „Promet“, „Avans“, „Predračun“, „Kopija“, „Obuka,“ „Refundacija“
  • Napojna baterija – opciono
  • Periferije: fioka za novac, barkod skener, vaga, displej za kupca

Elektronski fiskalni uređaj
Int Raster DP-25 MX

 

Predstavlja fiskalnu kasu nove generacije, tj. „on line fiskalnu kasu“.

U sebi sadrži sve elemente propisane novim zakonom o fiskalizaciji 2022., koje podrazumevaju SmartCard čitač bezbednosnog elementa, ugrađen LPFR koji komunicira sa serverom Poreske uprave i sertifikovani ESIR koji služi za izdavanje fiskalnih računa.

Stoga je ovo kompletan uređaj za fiskalizaciju računa, a izdati fiskalni računi sadrže obavezan QR kod.

Za informisanje oko cene i uslova prodaje kao i održavanje EFU pozvati telefon ili pisati na email adresu navedenu pri dnu stranice.

Za naručivanje fiskalnog uređaja kliknuti na dugme „INTERESUJE ME EFU“ ispod narednog naslova.

Nova fiskalizacija je stigla!

Obezbedite sebi uređaj na vreme.

Najčešća pitanja

Ove godine je usvojen novi zakon o fiskalizaciji 2022. koji podrazumeva nekoliko novina u odnosu na stari sistem fiskalizacije. Stari zakon je usvojen 2004. i bio je prilagođen tadašnjem tehnološkom razvoju, a u međuvremenu je zastareo.

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje EFU (elektronski fiskalni uređaj), koje može biti hardverski uređaj – fiskalna kasa ili programsko rešenje – POS program za prodaju koji u momentu prodaje šalju podatke na SUF – server Poreske uprave sa tačnim podacima o prodaji (naziv artikla, količina, cena, poreska stopa i iznos poreza).

Predstavlja uređaj za fiskalizaciju računa koji radi po novom modelu fiskalizacije (e-fiskalizacija 2022.)

Naziv „on line fiskalna kasa“ potiče od toga što ovaj uređaj poseduje stalnu konekciju na internet i podatke o prodaji šalje na server Poreske uprave odmah u momentu prodaje.

Softver za fiskalizaciju, program za fiskalizaciju ili sertifikovan program za prodaju predstavlja program za prodaju koji je prošao obaveznu sertifikaciju Poreske uprave.

Svi programi za prodaju na tržištu su obavezni da prođu sertifikaciju inače će se smatrati zabranjenim nakon prelaznog perioda (30.04.2022.)

 

Na svakom fiskalizovanom računu se nalazi QR kod koji služi za potvrđivaje fiskalizovanog fiskalnog računa. 

Skeniranjem QR koda dobijamo link za proveru ispravnosti računa.

EFU se sastoji iz ESIR (elektronski sistem za izdavanje računa) + PFR (procesor fiskalnih računa) koji može biti lokalni (L-PFR, koristi se u većini slučajeva) ili virtuelni  (V-PFR, koristi se u slučaju online prodavnica) + BE (bezbednosni element) koji može biti u više različitih oblika.

EFU može biti hardverski uređaj (fiskalna kasa) ili softverski uređaj (program za prodaju) koji može raditi na bilo kom operativnom sistemu.

PFR predstavlja procesor fiskalnih računa, obavezan element u novoj fiskalizaciji.

PFR može biti lokalni (L-PFR, koristi se u većini slučajeva) ili virtuelni  (V-PFR, koristi se u slučaju online prodavnica).

PFR je tesno povezan i stalno komunicira sa BE iz kog čita podatke obveznika (naziv firme, PIB, itd) i u njega upisuje aktuelni broj fiskalnog računa, koji se povećava prilikom svakog novoizdatog računa.

Bezbednosni element može biti u fizičkom obliku – pametna kartica u dve veličine (standardni format, SIM format) ili u digitalnom obliku – zaštićeni PFX fajl koji se instalira na uređaj koji služi za prodaju.

Za naručivanje bezbednosnog elementa je preduslov da su prethodno uredno prijavljeni poslovni prostori i poslovne prostorije.

Prelazni period sa starog zakona o fiskalizaciji na novi model fiskalizacije je usvojen, i odnosi se na period 01.11.2021. – 30.04.2022. 

Što znači da je potrebno da svi obveznici sebi obezbede sertifikovan EFU najkasnije do 30.04.2022.

Fiskalne kase koje su radile po starom zakonu će morati da se rashoduju, dok će neki noviji modeli koji u sebi sadrže integrisan GPRS terminal moći da se prilagode na novi model fiskalizacije, uz intervenciju ovlašćenog servisa (zamena matične ploče).

Isto pravilo važi i za fiskalne štampače, mada se nameće pitanje da li je finansijski isplativo prerađivati stari fiskalni štampač, obzirom da se za štampu fiskalnih račina može koristiti bilo koji termalni štampač čija je cena u nekim slučajevima jeftinija od potencijalne prerade starih uređaja.

Država subvencioniše prelazak na novi model fiskalizacije i time preuzima finansijski teret na sebe. Subvencija služi da pokrije troškove prelaska na novi model fiskalizacije.

Sve firme registrovane u APR-u do 29.10.2021. imaju pravo prijave na subvenciju za prelazak na novi model fiskalizacije.

Subvencija podrazumeva 100e + 100e za svaki poslovni prostor + svaki fiskalni uređaj. Što znači da obveznik koji ima 1 fiskalni uređaj u 1 objektu dobija 200e.

slika_fiskal.